genmjr.v.v. Ing. Emil Vestenický

Pre tých čo ma nepoznajú sa pokúsim predstaviť. Pochádzam z roľníckej rodiny. Narodil som sa 17. júla 1948 v Turej, okres Levice. Moja národnosť i štátne občianstvo sú slovenské. Maturoval som na Vojenskom gymnáziu Jána Žižku v Moravskej Třebovej v roku 1966. Po absolvovaní VVU OJ vo Vyškove na Morave v roku 1969 som pracoval ako profesionálny vojak tankovej, technickej a vševojskovej odbornosti. Vo svojej vojenskej kariére som prešiel prevažne veliteľskými, ale aj štábnymi funkciami od veliteľa čaty, učiteľa technickej prípravy, cez veliteľa roty, zástupcu veliteľa práporu, náčelníka štábu pluku, veliteľa pluku, zástupcu veliteľa divízie, veliteľa divízie, zástupcu veliteľa vojenského okruhu až po veliteľa pozemného vojska Armády Slovenskej republiky. Do generálskej hodnosti som bol menovaný prezidentom Slovenskej republiky v roku 1994. Absolvoval som vojenskú akadémiu AZ v Brne a Akadémiu generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR v Moskve. V roku 1999 som prešiel 8 mesačným anglickým jazykovým kurzom v USA a následne som absolvoval americký vojenský právnický kurz na riadenie zahraničných operácií v podmienkach spojeného velenia NATO. Od roku 2005 som pracoval pre odborný kabinet Slovenskej národnej strany a v rokoch 2006 až 2010 som bol jej poslancom v Národnej rade Slovenskej republiky.

Dohovorím sa anglicky, rusky a maďarsky. Súdne trestaný ani stíhaný som nebol. Nemám ani tzv. lustračné problémy. Som ženatý, nateraz zdravý, vitálny a fyzicky úmerne zdatný. Mám dvoch synov a začínajú sa mi črtať vlasové šediny.


Motto:

"Múdri nech nás učia.
Svätí nech sa za nás modlia.
Prezieraví nech nás vedú. "
Sv. Bernard

Kontakt

e-mail: emil@vestenicky.sk


© 2011 - 2019 - Ing. Emil Vestenický
Na preberanie článkov a fotografii z ktorejkoľvek sekcie tejto webovej stránky je potrebný písomný súhlas.