Komentár k článku Milana Hehejíka - EXTRAPLUS

Článok vyšiel v EXTRAPLUS č. 10/2017, www.extraplus.sk

Nedá mi, aby som článok Milana Hehejíka zverejnený v októbrovom čísle časopisu Extraplus, nechal bez komentára. Niečo také mohla napísať iba čistá duša s primeraným zmyslom pre spravodlivosť a rovnováhu previazaných udalostí. Oceňujem, že autor nepodľahol emóciám, ale sa riadil faktami a ich pravdivými a dokázateľnými súvislosťami. Sformulovať také množstvá podnetov do krátkych zobecnení predpokladá zaujímavé kombinačné schopnosti. V článku je naozaj slovám tesno a myšlienkam priestorno. Článok ponúka množstvo postrehov aj pre ľudí ovládaných tendenciou propagandy. Optimisticky vidí perspektívy a otvorene dáva najavo svoje postoje aj tým, ktorí si zvykli považovať slovenskú veľkorysosť za slabosť, pričom apeluje na hodnoty mravnosti. Prezentuje veľmi hlboké myšlienky, ktorých vnímanie si vyžaduje nezaťaženého čitateľa.

Emil Vestenický

Extraplus Október 2017EXTRAPLUS Október 2017, Strana 30

Extraplus Október 2017EXTRAPLUS Október 2017, Strana 31


Motto:

"Múdri nech nás učia.
Svätí nech sa za nás modlia.
Prezieraví nech nás vedú. "
Sv. Bernard

Kontakt

e-mail: emil@vestenicky.sk


© 2011 - 2019 - Ing. Emil Vestenický
Na preberanie článkov a fotografii z ktorejkoľvek sekcie tejto webovej stránky je potrebný písomný súhlas.