Oznam priaznivcom vydania knihy

V roku 70.výročia SNP skupina bývalých dôstojníkov pripravila na vydanie pamäti jedného z hlavných organizátorov Povstania gen. Jozefa Marku. Hľadali sme vhodného vydavateľa a prispievateľov, ktorí by pomohli znášať vydavateľské náklady. Zavŕšenie práce bolo úspešné. Prezentácia knihy OSOBNÉ SPOMIENKY NA SNP od genmjr. Jozefa Marka sa uskutočnila 15.12.2015 v Café Štefánik v Ivánke pri Dunaji. Zúčastnil sa jej i syn spomínajúceho generála, Ivo Marko s manželkou a mnohí zaslúžilí i budúci predstavitelia nášho politického života i historického prostredia.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli, po dlhých časoch, vydať spomienky jedného z najvyšších organizátorov SNP a tak zachovať jeho svedectvo pre budúce generácie.

Pre lepšiu orientáciu ponechávam na stránke životopis gen. Marka, editorský príhovor z vydanej knihy a pridávam pár fotografií z prezentácie „Spomienok...“

Pozvanka na prezentaciu
Pozvánka na prezentáciu

baner podporovatela
Baner podporovateľov

vydavatelia knihy
Vydavatelia knihy
z ľava: Roman Stopka, Ján Dibala, Emil Vestenický
vydavateľka Lenka Eremiášová, Ivan Marko s manželkou


Predseda prípravného výboru Práca slovenského národa Roman Stopka víta profesora Rydlu

profesor Kucera
Emil Vestenický víta profesora Kučeru

anton semes
Anton Semeš - spoluväzeň gen. Marka spomína

ivan marko
Ivan Marko - syn gen. Marka

Peter Licko
Konštruktér odmínovača BOŽENA Ing. Peter Ličko sa stavia čelom ku všetkému čo inšpiruje

profesor Binder
Staviteľ Gabčíkova pán profesor Binder otázkam mladších neušiel

za klub vysadkarov
Za klub výsadkárov z ľava Ing. Vlado Kavický a Ing. Jozef Hreha

za klub vysadkarov
Pozvánka na prezentáciu II. diel

za klub vysadkarov
Vydavatelia knihy II. diel
z ľava: Roman Stopka, vydavateľka Lenka Eremiášová, Ján Dibala, Emil Vestenický

Životopis generála Jozefa Marka
Editorský príhovor pamätí generála Marka I. diel
Editorský príhovor pamätí generála Marka II. diel

Ing. Emil Vestenický


Motto:

"Múdri nech nás učia.
Svätí nech sa za nás modlia.
Prezieraví nech nás vedú. "
Sv. Bernard

Kontakt

e-mail: emil@vestenicky.sk


© 2011 - 2019 - Ing. Emil Vestenický
Na preberanie článkov a fotografii z ktorejkoľvek sekcie tejto webovej stránky je potrebný písomný súhlas.